Chính sách bảo mật Thông Tin

Sung.vn hiểu rằng Quý Khách Hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao.
Sung.vn rất trân trọng sự tin tưởng đó và cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật.

Những thông tin Quý Khách Hàng cung cấp khi mua hàng như: Họ tên, số điện thoại và địa chỉ giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho người nhận.
Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng khi cần.

Các thông tin quý khách cung cấp cho sung.vn hoàn toàn được bảo mật.

*** Không chia sẻ thông tin khách hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

  • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng (như giao hàng) và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
  • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.